INFO

  • Drama Title: Ren Sheng Lu Yao 人生·路遥
  • Origin: China
  • Release Date:  2023
  • Episodes: 40

SYNOPSIS

Coming soon,...~~ Adapted from the novella "Life" (人生) by Lu Yao (路遥).


CAST

  • Chen Xiao as Gao Jia Jin
  • Li Qin as Liu Qiao Zhen
  • Li Bao An 
  • Zhao Qian Zi
  • Jenny Zhang as Huang Ya Ping

Trailer

Disqus

Welcome to the comment section. Please log in with your Disqus account in order to comment.