INFO

 • Drama Title: Unbending Will 石头开花
 • Origin: China
 • Episodes: 20
 • Release Date: Nov 17, 2020 - Nov 26, 2020

SYNOPSIS

About young village officer Dai Zhiqiang, who leads the citizens of Lian Xi village in developing the Dendrobium industry and alleviating poverty.


CAST

Qing Shan Bu Fu Ren (青山不负人)

 •     Fu Da Long as Wu Feifei
 •     Guo Tao
 •     Sun Qian as Lin Yu
 •     Qiao Da Wei as Qin Nan
 •     Hai Yi Tian
 •     Ba Duo as Niu Er
 •     Bai Ke aka Luo Jing Min as Uncle An
 •     Wei Qing as Aunt Cao

    Director: Liu Jia Cheng
    Screenwriter: Meng Jie

Ku Cun Qing (古村情)

 •     Zhang Duo as Jin Haoyu
 •     Gong Han Lin
 •     Du Yuan
 •     Wang Ya Jie

    Director: Lin Ke
    Screenwriter: Juan Zi, Wang Wei Jun (王伟军)

Qi Yue De Ba Huo (七月的火把)

 •     Li Guang Jie as Liang Qi
 •     Zheng Yun Long
 •     Gan Ting Ting
 •     Lei Han

    Director: Xu Zong Zheng
    Screenwriter: Yu Xiao Qian, Cen Li Lan (岑黎阑), Wang Hao Zhe (王浩哲)

Xin Ren (信任)

 •     Lin Yong Jian as Li Aimin
 •     Huang Xiao Lei
 •     Xu Wen Guang

    Director: Zhang Duo Fu
    Screenwriter: Qu Shi Fei (曲士飞), Wang Wei Jun (王伟军), Ye Shu Lin (叶书林)

Nu Fang De Shan Hua (怒放的山花)

About young village officer Dai Zhiqiang, who leads the citizens of Lian Xi village in developing the Dendrobium industry and alleviating poverty.

 •     Ma Tian Yu as Dai Zhiqiang
 •     Zhao Yi
 •     Jia Qing

    Director: Yu Chun

    Screenwriter: Xie Wei (谢炜)

Zui Hou De Tu Fang (最后的土房)

 •     Feng Wen Juan as Peng Li
 •     Yin Zheng
 •     Li Bao An

    Director: Hui Kai Dong
    Screenwriter: Wang Wei Jun (王伟军), Ye Shu Lin (叶书林)

Shan Na Bian (山那边)

 •     Yu Xiao Guang as Guan Xiangming
 •     Du Zhi Guo
 •     Chen Zhen (陈振)

    Director: Liu Yang (刘洋)
    Screenwriter: Wang Wei Jun (王伟军), Yang Wei Wei

Yun Zhai Da Guan Lan (云寨大灌篮)

 •     Wang Jia Jia as Zhang Di
 •     Su Xin
 •     Ma Shu Liang

    Director: Gao Qun Shu
    Screenwriter: He Qing, Wang Wei Jun (王伟军)

Qian Bai Yao (阡陌谣)

 •     Han Xue as Wu Qiong
 •     Tang Zeng
 •     Han Tong Sheng

    Director: Teng Hua Tao, Wang Wei
    Screenwriter: Li Kang (李康), Ding Han (丁涵)

San Yue San (三月三)

 •     Bai Ke as Kun Yong
 •     Huang Lu
 •     Chen Qi

    Director: Li Shao Hong
    Screenwriter: Zhao Zhe En (赵哲恩)

Unknown

 •     Zhang Ning Jiang
 •     Zhang Xin Yu

Trailer

Disqus

Welcome to the comment section. Please log in with your Disqus account in order to comment.