Information:

Drama Title:  I Will Never Let You Go 小女花不弃
Origin: China
Episodes: 51
Release Date:  Jan 8, 2019 - Mar 5, 2019

Synopsis:

The story revolves around a young wanderer with an extraordinary business sense and the masked hero who saves her which ultimately results in them falling in love. When the wanderer is revealed to be the Divine Maiden who will obtain a legendary treasure, various enemies hunt her down. She then lives life on the run and meets her savior who turns out to be the ambitious prince that wants to take the throne.


Cast:

Main

 •     Ariel Lin as Hua Bu Qi
 •         Pei Jia Xin as young Hua Bu Qi
 •     Vin Zhang Bin Bin as Chen Yu / Lian Yi Ke
 •     Lin Bo Hong as Dongfang Shi
 •     Xing En as Mo Ruo Fei / Yi Shan
 •     Sun Zu Jun as Yun Niang

Supporting

 •     Huang Xin Di as Liu Qing Wu / Liu Qing Yan
 •     Lin Zi Qing as Lin Tong Sha
 •     Zhang Yan as Xiao Jiu Feng
 •     Zhang Hao Cheng as Zhu Hua
 •     Xiao Xiang Fei as Yuan Chong
 •     Bao Yan Xi as Liu Ming Yue
 •     Peng Bo as Zhu Xia
 •     Hu Cai Hong as Madame Mo
 •     Wang Ruo Lin as Emperor
 •     Gao Kai Yuan as Lin Yu Quan
 •     Li Ang as Ah Fu
 •     Song Wen Zuo as Bai Jian Fei
 •     Zhang Xin Yu as Xue Fei
 •     Huang Meng as Seventh Prince Lord
 •     Wu Yi Jia as Jian Sheng
 •     Chen Shu as Owner of Fei Yun Castle
 •     Liu Xin as Zhu Shou
 •     Wang Xin Ping as Xiu Chun
 •     Zhang Huan as Zhu Fu
 •     Guo Jia Yi as Hei Feng
 •     Li Kun as Hei Ya
 •     Wang Zi Bu as Xiao Liu
 •     Yin Shuo as Attendant of Medicine Ling Valley
 •     Qian Zhi as Lin Man Tang
 •     Zhong Fu Xiang as Eight Master Zhu
 •     Jiang Ke as Han Ye
 •     Zhang Zhi Wei as Uncle Mo
 •     Zhong Ming as Prince Jing's son
 •     Ji Jie as Mo Bai Xing
 •     Zhu Hong Xing as Ah Shi
 •     Zhang Ting Ting as Consort Gan
 •     Fu Xiao Na as Old Madame Lin
 •     Cui Qiang as Guan Ye
 •     He Xun as Jin Yu Xian
 •     Mei Han as Ninth Aunt
 •     Zhao Yun Tian as Moustache Ma
 •     Zhang Fang as Consort Zhang
 •     Geng Li Ming as Madame Yu
 •     Shi Xuan Ru as Seventh Princess Consort
 •     Zhao Zuo Shan as Seventh Master Zhu
 •     Cai Guo Long as Housekeeper Zhou
 •     Zhang Shou as Sha Shu
 •     Xu Ji Jiang as Magistrate
 •     Tang Ning as Du Yuan Hao
 •     Jing Lu as Big Aunt
 •     Zhang Tao

Soundtrack

 •     Peach Blossoms Smile (桃花笑) by Wang Lu
 •     White-clothed Young Man (白衣少年) by Xu Shi Yin
 •     Like the Wind (像风一样) by Joker Xue
 •     Half a Flask of Sand (半壶纱) by Liu Ke Xi

 

Trailer

Disqus

Welcome to the comment section. Please log in with your Disqus account in order to comment.