INFO

 • Drama Title: Choice Husband 择君记
 • Origin: China
 • Released:  Jan 11, 2023 - Feb 3, 2023
 • Episodes: 30

SYNOPSIS

Shen Mia is the daughter of the wealthiest man in Yangzhou city. Although, she has Wealth and has a beautiful appearance, no one wants or dared to marry her because she is thought to bring misfortune to her future husband.  After her two fiancé ran away before the marriage, Shen Miao meet a talented young scholar named, Pei Yanzhen and love blossoms between the two. However under unforeseen circumstances, she marries Song Xiyuan.


CAST

Main Support

 • Sophie Zhang 张雪迎 as Shen Miao
 • Xing Zhao Lin as Pei Yanzhen (voiced by Yang Chang Tian (杨长天))
  • Sheng Zi Hang as Pei Yanzhen (young)
 • Riley Wang as Song Xi Yuan

Support

 • Shang Qi as Ninth Princess (voiced by Zhu Rong Rong)
 • Li Meng Ying as Lv Ying (voiced by Yin Liang Quan)
 • Yu Yi Jie as Zhan Yue (voiced by Sun Rui Yang (孙睿扬))
 • Yue Yang as Shen Qian
 • Zhao Ke as Little Madame (voiced by Liu Xiao Qian)
 • Zhang Zi Jian as Qin Zuze (voiced by Li Nan (李楠))
 • Zong Feng Yan as Magistrate Jia
 • Fan Tian Tian as Matchmaker Liu
 • Liu Guan Lin as Ma Tianbao
 • Shen Bao Ping as Pei Family Elder
 • Meng En as Emperor (voiced by Hu Liang Wei)
 • Cui Bin Bin as Tie Niu (voiced by Hu Zheng Jian (胡正健))
 • He Xing Yu as Constable Zhao
 • Xu Rong Zhen as Empress Dowager (voiced by Liu Qian Han)
 • Yu Xiao Wan as Qin Miaozhen (voiced by Han Xiao)
 • Yang Shuo as Jing De (voiced by Zhao Zhe Hao (赵哲豪))
 • Qiao Zi Tong (乔梓童) as Shen Xiao (voiced by Ruan Yi Fei (阮伊菲))
 • Jiang Zhe Nian (蒋喆年) as Shen Xiao (older)
 • Zhang Jing Yi (张景祎) as Shen Zai
 • Zhang Zi Han as Shen Zai (older) (voiced by Shen Tian Sang (沈话桑))
 • Dai Zi Yu (代梓妤) as Hong Que
 • Mei Ni Sha as Da Xiong Pu
 • Fang Si Chang as Xiao Jiu Wo
 • Jiang Lin Yan as Mother Pei
 • Yu Zi Kuan as Father Pei
 • Wang Chang Rui as Xiu Ye
 • Ran Qian as Aunt Xia
 • Chi Xiao Tong as Aunt Chun
 • Lu Yong Jun as Du Xi
 • Liu Chang Qi as Fifth Mister
 • Tian Zeng Liang as Fourth Mister
 • Qian Si Yi as Hua Shan
 • Feng Li Ping as Butler Shen
 • Pan Fei Yang as Wang Wan Ku
 • Li Yao (李遥) as Constable Song
 • Wu Li Hua as Master Wang Yun
 • Bai Dong Feng as Master Guan Shan
 • Qi Er Luo as Doctor Xiao
 • Tan Li Min as Madame Jia
 • He Yu Tong as Aunt Liu
 • Wang Xin Man as Aunt Yang
 • Jiang Zi Teng as Nanny Niu
 • Zhou Zi He (周子赫) as Xiao Dou Zi

Production Credits

 • Original Writing: Liang Zhi Qian Fu Yi Tai Xi (两只前夫一台戏) by Dian Xian
 • Director: Wu Qiang
 • Screenwriter: Rao Jun, Li Zhen Ru, Liu Yang Di (刘洋娣)
 • Producer: Fang Fang, Qi Shuai, Zhang Wei (张维), Yu Ya Lian, Luo Jian Wei
 • Costume Designer: Fang Si Zhe
 • Art Director: Qin Ming Shi (秦明石)
 • Company: Tencent Penguin Pictures, Blue Media

Trailer

Disqus

Welcome to the comment section. Please log in with your Disqus account in order to comment.