ABOUT

Jiang Qinqin 蒋勤勤 is a Chinese female actress in mainland China. 


PROFILE

 • Name: 蒋勤勤 / Jiang Qin Qin
 • English name: Angel
 • Also known as: 水灵 (水靈) / Shui Ling
 • Birthday: 1975-Sep-03
 • Birthplace: Chongqing, China
 • Height: 166 cm
 • Star sign: Virgo
 • Chinese zodiac: Rabbit
 • Blood type: A
 • Family: Husband/actor Chen Jian Bin and son (born 2007-Jan-08)
 • Education: Beijing Film Academy
 • Children: 1 son -January 8, 2007
 • Occupation: Actress

FILMOGRAPHY

TV Series

 • Dang Jia Zhu Mu (2021) as Lin Yuhong
 • The Burning River (2020)
 • Tribes and Empires (2017) as Empress Nanku
 • Zhong Guo 1945 Zhi Chong Qing Feng Yun (2011) as Song Mei Ling
 • The Great Time (2011) as Liang Hong Yu
 • Epoch Making (2011) as Song Qing Ling
 • Si Shi Tong Tang (2009) as Yun Mei
 • If the Moon Has Eyes (2006) as Fan Meiyin
 • Qiao's Grand Courtyard (2006) as Lu Yu Han
 • Xiang Fen Shi Jia 香粉世家 (2005) as Xie Lian Yi
 • Han Women (2005)
 • Shen Yi Hua Tuo (2004)
 • The Four Detective Guards (2004) as Hei Hu Die
 • Legend of the Condor Heroes (2003) as Mu Nian Ci
 • Eighteen Springs (2003) as Gu Man Lu
 • The Last Concubine (2003)
 • Ying Xiong Ben Shi / Hero 英雄本色 (2003)
 • Princess Returning Pearl III (2002) as Xia Ying Ying
 • Wind and Cloud (2002) as Di Er Meng
 • Crouching Tiger Hidden Dragon (2001) as Xiao Long
 • Shen Tan Ke Lan (2001) as Li Xing'er
 • Da Mo Zu Shi (2000) as Hu Ji
 • New May Flower (2000)
 • Romance of the White Haired Maiden 白髮魔女傳 (1999)
 • Xiao Feng Xian's Story (1998)
 • Tears in Heaven 蒼天有淚 (1997)

Movies

 • A Fool (2014)
 • One Step Away (2014)
 • Who Is Undercover (2014)
 • The Sun (2011)
 • Seven Nights (2005)
 • Hero Zheng Chengong (2000)
 • Fitness Tour (1997)
 • Bloody Brothers (1994)

Disqus

Welcome to the comment section. Please log in with your Disqus account in order to comment.